ortam ölcümleri ile ilgili herşey| Denet Test ve Analiz Laboratuvar Hizmetleri
logo3
telefon_bg
yazi
logo2

Ortam Ölçümleri

Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümü

28.07.2013 Tarih ve 28721 Sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren  “ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK” nin birinci maddesinde de belirtildiği üzere amaç; işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için alınması gerekli önlemleri belirlemektir.