ortam ölcümleri ile ilgili herşey| Denet Test ve Analiz Laboratuvar Hizmetleri
logo3
telefon_bg
yazi
logo2

Ortam Ölçümleri

Kişisel Maruziyet ve Ortam Silis Ölçümü

Silis Kumu minimum %95 SIO2 içeren bileşenlere verilen addır. Silisyum ve O2 dünyada en çok bulunan elementler dendir ve birlikte Silika`yı, dünyada kaya formunda bulunan üç mineralden birini oluşturur.  Bunlardan en önemlisi kuvarstır.
Üretimini yaptığımız silis kumları özellikle seramik yapıştırıcısı olmak üzere halı saha kumu, epoxı kumu, kumlama kumu, olarak kullanılmaktadır.