ortam ölcümleri ile ilgili herşey| Denet Test ve Analiz Laboratuvar Hizmetleri
logo3
telefon_bg
yazi
logo2

Ortam Ölçümleri

Titreşim Ölçümü


22.08.2013 Tarih ve 28743 Sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren  “ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK” in birinci maddesinde de belirtildiği üzere amaç; Çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.


TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ (Vibrasyon Ölçümleri );


Çevresel titreşim: Maden ve taş ocakları, ulaşım araçları, sanayi, inşaat ve benzer makinaların çalışmalarından ortaya çıkan ve insan vücudu tarafından hissedilen salınım hareketleridir.

Yukarıdaki açıklamada da belirtildiği şekilde titreşimin kaynakları:

1) Her türlü endüstriyel makine,

2) Karayolu ve raylı ulaşım araçları,

3) Binalarda kullanılan makine ve teçhizat, vb. hareketli sistemler

titreşim kaynakları olarak görülmelidir

Titreşime maruz kalan insanlarda; Fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar (yorgunluk, dikkat azalması, ortopedik rahatsızlıklar, sakatlıklar, iş kazaları, vb. ), yaşam kalitesinde olumsuz etkiler, çalışma performansının azalması görülür.


El – kol titreşimi: İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi;


Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi, ifade eder.


Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri:

El – kol titreşimi için;

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2,

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s2. İşçinin el–kol titreşimine maruziyeti, bu Yönetmelik Ek’inin A Bölümünün 1 inci maddesi hükümlerine göre değerlendirecek veya ölçülecektir.

Mekanik maruziyetin önlenmesi ve azaltılması için; teknik gelişinler takip edilerek riskler öncelikle kaynağında yok edilir.Mümkün olan en az titreşimi oluşturacak  uygun ergonomiktasarım ve iş ekipmanı seçilmelidir.Çalışma yerlerinin tasarımı ve düzeni; iş ekipmanının doğru ve güvenli bir şekilde kullanılması içinuygun bilgi,eğitim ve tlimatlar verilmelidir.Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlanması için yeterli dinlenme sürelerini içeren çalıma programları hazırlanmalıdır.

İşveren; Titreşime maruz kalan işçiler için sağlık gözetimi yaptıracaktır.Sağlık gözetimi sonucunda iş yeri hekimi veya is güvenlik uzmanı tarafından değerlendirilen hastalık veya olumsuz etkilerde işveren tarafından işçinin riske maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dahil olmak üzere derhal önlem almalıdır.